Cập Nhập Lũ Lụt Tại Trung Quốc, 14 người chết 1 ngày, đập Tam Hiệp vượt đỉnh 15m

Lũ lụt Trung Quốc: 14 người chết 1 ngày, đập Tam Hiệp vượt đỉnh 15m

Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 18.7. Ảnh: Hoàn cầu thời báo
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 18.7. Ảnh: Hoàn cầu thời báo