CẬP NHẬT MỚI NHẤT Tình Hình Virus CORONA Trên Thế Giới

Tình hình dịch virus corona ngày 18 tháng 3

Số quốc gia, vùng lãnh thổ có từ 200 người mắc COVID-19 trở lên.

Covid-19

Chi tiết ca mắc, tử vong do COVID-19 tại các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới tính đến 07h30, ngày 18/3/2020.

chúng tôi vẫn đang cập nhập tiếp tình hình.

dẫn nguồn : thuvienphapluat.vn